Minden iskola különleges

hiszen csodák történnek a falai között. Megtanulunk írni, olvasni, számolni, gondolkodni, elrepülhetünk képzelt világokba. A mi iskolánk azonban még különlegesebb. Mert nekünk saját varázslónk van. Egy Kossuth-, és József Attila-díjas író, költő, a Nemzet Művésze.

2007-ben egy bajszos, kedves, a gyerekeket imádó bácsi hozzájárult, hogy nevét viselhesse egy zalai település nevelő-oktató intézménye. Az országban az első és egyetlen iskola, amely élő személyről lett elnevezve. Csukás-suli. Nagyon különleges volt akkor, és az azóta is.

Dolgozóink

1. osztály:
Aliouanené Kiss Irén – tanító, testnevelés szakkollégium (főiskola), osztályfőnök
Fekete Józsefné – tanító, ének-zene szakkollégium (főiskola), munkaközösség-vezető

2. osztály:
Tóth Ildikó – tanító, olasz nyelvoktató (főiskola), magyar nyelv és irodalom szakos tanár (főiskola), osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.
Szabó Emőke – tanító (főiskola), vizuális nevelés műveltségi terület

3. osztály:
Farkasné Péntek Zita – tanító (főiskola), ének-zene szakkollégium, osztályfőnök
Koller Zsuzsanna – tanító (főiskola), ének-zene szakkollégium

4. osztály:
Jávor-Sipos Rita – tanító (egyetem), osztályfőnök, könyvtáros
Mártonné Pásztor Aliz – tanító (főiskola), német idegen nyelvi műveltségi terület, fejlesztő pedagógus

Csaba Gyula – tanár (főiskola) matematika, testnevelés, 6. osztály osztályfőnöke
Császár Alma – egyetem, kémia (óraadó)
Döbrentei Judit – tanár (főiskola) angol nyelv, 5. osztály osztályfőnöke, diákönkormányzat működéséért felelős pedagógus
Gyenese Zsolt – tanár (főiskola) ének-zene, honismeret, történelem, énekkari vezető, 7. osztály osztályfőnöke
Hujber Sándor – tanár (egyetem) fizika, informatika
Imre Ildikó – tanár (főiskola) német nyelv, intézményvezető-helyettes
Kancsalné Takács Bernadett – tanár (egyetem) magyar nyelv és irodalom, 8. osztály osztályfőnöke
Kása Vera – tanár (főiskola) vizuális kultúra (részmunkaidős)
Mándli Péter – tanár (egyetem) földrajz, intézményvezető
Marancsics Erika – tanár (főiskola) biológia, természetismeret, testnevelés
Tóthné Németh Gabriella – mesterpedagógus, technika, etika

Titkárnő: Dervalics Lászlóné (érettségi)
Pedagógiai asszisztens: Méhes Tünde (érettségi)
Takarítók: 
Felső Jánosné
Lukács Dániel Lászlóné
Németh Gyuláné
Karbantartó: Imre László
Portás: Szabó Csaba