5-8. osztály

Osztályfőnökök:

5. osztály: Döbrentei Judit
6. osztály: Csaba Gyula
7. osztály: Gyenese Zsolt
8. osztály: Kancsalné Takács Bernadett

Tanárok:

angol: Döbrentei Judit
biológia, természettudomány: Marancsics Erika
ének-zene, honismeret, történelem: Gyenese Zsolt
etika, technika és tervezés: Tóthné Németh Gabriella
fizika, digitális kultúra, informatika: Hujber Sándor
földrajz: Mándli Péter
kémia: Császár Alma
magyar nyelv és irodalom: Kancsalné Takács Bernadett
matematika: Csaba Gyula
német: Imre Ildikó, Mártonné Pásztor Aliz
testnevelés: Csaba Gyula | Marancsics Erika
vizuális kultúra: Kása Vera

A diákönkormányzat működéséért felelős pedagógus: Döbrentei Judit