Személyzet

Pedagógiai asszisztens: Méhes Tünde
Iskolatitkár: Dervalics Lászlóné
Karbantartó: Imre László
Portás: Szabó László Csaba
Takarítók: Borosné Mohácsik Zsuzsanna, Horváthné Kemes Anikó, Németh Gyuláné

5-8. osztály

Osztályfőnökök:

5. osztály: Csaba Gyula
6. osztály: Gyenese Zsolt
7. osztály: Kancsalné Takács Bernadett
8. a osztály: Döbrentei Judit
8. b osztály: Marancsics Erika

Tanárok:

angol: Döbrentei Judit | Ságiné Tóth Ildikó
biológia, természetismeret: Marancsics Erika
ének-zene: Gyenese Zsolt
etika, technika: Tóthné Németh Gabriella
fizika, informatika: Hujber Sándor
földrajz: Mándli Péter
honismeret, történelem: Gyenese Zsolt
kémia: Császár Alma
magyar nyelv és irodalom: Kancsalné Takács Bernadett
matematika: Csaba Gyula | Imre Ildikó
német: Imre Ildikó | Sóska Zoltán
testnevelés: Csaba Gyula | Gál Judit | Marancsics Erika
vizuális kultúra: Kása Vera

A diákönkormányzat működéséért felelős pedagógus: Döbrentei Judit

 

 

1-4. osztály

Tanítók:

1. osztály: Tóth Ildikó | Szabó Emőke
2. osztály: Koller Zsuzsanna | Farkasné Péntek Zita
3. osztáy: Mártonné Pásztor Aliz | Jávor-Sipos Rita
4. osztály: Fekete Józsefné | Aliouanené Kiss Irén

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Tóth Ildikó