Személyzet

Pedagógiai asszisztens: Méhes Tünde
Iskolatitkár: Dervalics Lászlóné
Karbantartó: Imre László
Portás: Szabó László Csaba
Takarítók: Felső Jánosné, Németh Gyuláné, Lukács Dániel Lászlóné

5-8. osztály

Osztályfőnökök:

5. osztály: Döbrentei Judit
6. osztály: Csaba Gyula
7. osztály: Gyenese Zsolt
8. osztály: Kancsalné Takács Bernadett

Tanárok:

angol: Döbrentei Judit
biológia, természettudomány: Marancsics Erika
ének-zene, honismeret, történelem: Gyenese Zsolt
etika, technika és tervezés: Tóthné Németh Gabriella
fizika, digitális kultúra, informatika: Hujber Sándor
földrajz: Mándli Péter
kémia: Császár Alma
magyar nyelv és irodalom: Kancsalné Takács Bernadett
matematika: Csaba Gyula
német: Imre Ildikó, Mártonné Pásztor Aliz
testnevelés: Csaba Gyula | Marancsics Erika
vizuális kultúra: Kása Vera

A diákönkormányzat működéséért felelős pedagógus: Döbrentei Judit

1-4. osztály

Tanítók:

1. osztály: Aliouanené Kiss Irén | Fekete Józsefné
2. osztály: Tóth Ildikó | Szabó Emőke
3. osztály: Farkasné Péntek Zita | Koller Zsuzsanna
4. osztály: Jávor-Sipos Rita | Mártonné Pásztor Aliz

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Tóth Ildikó