Dolgozóink

 1. osztály:
  Mártonné Pásztor Aliz – tanító (főiskola), német idegen nyelvi műveltségi terület, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök
  Jávor-Sipos Rita – tanító (egyetem), informatikus könyvtáros
 2. osztály:
  Aliouanené Kiss Irén – tanító, testnevelés-pedagógia szakkollégium (főiskola), osztályfőnök
  Fekete Józsefné – tanító, ének-zene-pedagógia szakkollégium (főiskola)
 3. osztály:
  Szabó Emőke – tanító (főiskola), vizuális nevelés műveltségi terület, osztályfőnök
  Tóth Ildikó – tanító, olasz nyelvoktató (főiskola), magyar nyelv és irodalom szakos tanár (főiskola), gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 4. osztály:
  Koller Zsuzsanna – tanító (főiskola), ének-zene szakkollégium, osztályfőnök
  Farkasné Péntek Zita – tanító (főiskola), ének-zene szakkollégium, munkaközösség-vezető

Csaba Gyula – tanár (főiskola) matematika-testnevelés, 7. osztály osztályfőnöke
Császár Alma – egyetem, kémia, fizika (óraadó)
Döbrentei Judit – tanár (főiskola) angol nyelv és irodalom, 6. osztály osztályfőnöke, diákönkormányzat működéséért felelős pedagógus
Gyenese Zsolt – tanár (főiskola) ének-zene, honismeret, történelem, informatika, énekkari vezető, 8. osztály osztályfőnöke
Imre Ildikó – tanár (főiskola) német nyelv és irodalom-matematika, intézményvezető-helyettes
Kancsalné Takács Bernadett – tanár (egyetem) magyar nyelv és irodalom, 5. osztály osztályfőnöke
Mándli Péter – tanár (egyetem) földrajz, intézményvezető
Morvai Nikolett – tanár (egyetem) biológia, természettudományok (óraadó)
Tolvaj Anita – mesterpedagógus, magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, fejlesztőpedagógus
Tóthné Németh Gabriella – mesterpedagógus, technika, etika
Buzási Gábor – egyetem, testnevelés (óraadó) 

Titkárnő: Dervalics Lászlóné (érettségi)

Pedagógiai asszisztens: Méhes Tünde (érettségi)

Takarítók:
    • Felső Jánosné
    • Lukács Dániel Lászlóné
    • Németh Gyuláné

Karbantartó: Imre László

Portás: Szabó Csaba